Новини

Новини
росалия
24 7 19

Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Росалия Касамска

На 23 юли 2019 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Докторантът в самостоятелна форма на обучение Росалия Касамска защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване". Темата на дисертацията е "Методология и управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми". Научен ръководител е доц. д-р Даниела Илиева. Доц. д-р Григорий Вазов - ректор на ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Росалия Касамска в присъствието на членовете на научното жури: проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Мариана Петрова и доц. д-р Надя Миронова.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ