Новини

Новини
Желязкова
16 10 19

Проф. Виржиния Желязкова представи VUZF Lab в международно училище по кръгова икономика в Италия

По покана на университета Алдо Моро в гр. Бари, Италия, в началото на м. октомври 2019 година проф. Желязкова представи VUZF Lab на престижното международно училище по кръгова икономика в региона Апулия, Италия. По време на четиридневния форум бяха разисквани рализни теми, свързани с прехода от линейна към кръгова икономика. В обсъжданията участваха водещи учени и практици както от Италия, така и от различни европейски страни, представители на държавната администрация и на бизнеса в региона Апулия.

Във фокуса на лекцията на проф. Желязкова беше финансово осигуряване на прехода от линейна и към кръгова икономика, както и проблемите, свързани с него. Акцентът беше върху водещата роля на банките, като бяха представени добрите практики в Япония, Китай, Бразилия, Перу, Германи и Холадния, страни лидери в това направление. Споделен беше и българския опит по отношение на управлението на екологичния риск от страна на банките по примера на една от водещите финансови институции в страната ни.

Тези и други финансови аспекти на кръговата икономика ще бъдат обект на дискусия и по време на предстоящата международна конференция, която VUZF Lab организира на 24-ти октомври "Кръгова икономика и устойчиви финанси".