Новини

Новини
Желязкова
8 9 20

Проф. Виржиния Желязкова: Covid е шанс за смяна на икономическия модел

Възможност ли е Covid кризата за бизнеса и правителствата. Защо е време за смяна на икономическия модел от линеен в кръгов и в кой сектор би било по-подходящо да подпомогне правителството. Тези въпроси коментира в предаването "12+4" проф. Виржиния Желязкова - заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси.

Според нея кризата, която предизвика пандемията от коронавирус, е възможност бизнесът да инвестира в нещо ново и прогресивно, каквото са кръговата и зелената икономика

"Ситуацията, в която се намираме, ни показва слабостите на линейния модел, по който функционират икономиките в момента, неефективността на използването на ресурсите, загубата на ефективност. Всичко това са проблеми, които стават явни, особено по време на една криза, независимо какво я е провокирало. Но всяка една криза дава възможност да се откроят слабостите на модела, в който функционира дадена икономическа система. В момента това е добра възможност за постепенно поемане към промяната на икономическия модел - инвестиране в нови възможности, в нови технологии, които да са по-ефективни и да носят по-гояма стойност на икономиката и на обществото. "

За икономическите мерки на правителството във връзка с Covid кризата, тя коментира, че има още какво да се желае:

"Има много сектори, които, ако точно сега се стимулират, могат да донесат голяма добавена стойност по-нататък в икономиката. Такъв сектор е селското стопанство с всичките му подотрасли. Това е един отрасъл, в който ние имаме силни относителни предимства като държава, където има потенциал."

Като ръководител на екологичната политика на една от големите банки у нас проф. Желязкова посочи, че банките в България постепенно се ориентира към оценяване на екологичните рискове за своите портфейли, към намиране на методологии, които да им дадат възможност да преценяват доколко рискови за околната среда са дейностите на техните клиенти и да съобразяват решенията си с този тип оценки.

Експертът каза още, че банките започват да се ориентират и към финансиране на екологични проекти, защото са свързани с бъдещето и са устойчиви.

"Ние няма как да имаме зелена икономика, ако продължаваме да трупаме отпадъци с това темпо, с което го правим в момента", коментира проф. Желязкова.

Кога ще узреем в България за кръговата икономика?

"Ще трябва да узреем скоро, защото това е вече официалната политика на Европейския съюз. Още в края на 2015 г. ЕС взе решение да върви към трансформация на икономическия си модел, а от тази година се засилват регулациите и мерките във всички икономически сектори, включително във финансовия сектор. В тази посока, ние, като част от ЕС ще трябва да изпълняваме тези политики", обясни проф. Желязкова.

Тя посочи, че у нас вече е издаден специален сборник с доклади "Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи". Сборникът представя колективни анализи на учени от България по един нов за българската научна литература въпрос - този за кръговата икономика и нейните съвременни перспективи.

Цялото интервю може да бъде чуто на: https://bnr.bg/post/101334354