Новини

Новини
Юлия Добрева
2 2 22

Проф. д-р Юлия Добрева беше избрана за заместник-ректор на ВУЗФ

На заседание на Академичния съвет на ВУЗФ, проведено на 25.01.2022 г., проф. д-р Юлия Добрева беше избрана за заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси с пълно единодушие.

Проф. д-р Юлия Добрева е доктор по икономика, специалност "Политическа икономия". Завършила е СУ "Св. Климент Охридски", където защитава докторската си дисертация на тема "Оптимизационното моделиране при изследване на устойчивото развитие" през октомври 2011 г. От януари 2012 г. е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), както и почетен лектор към Международния факултет на Университета в Шефийлд, Великобритания. От февруари 2014 г. Юлия Добрева е главен асистент във ВУЗФ, през март 2016 г. е избрана за доцент, а през октомври 2021 г. - за професор. Води лекции и упражнения в бакалавърските курсове по дисциплините Устойчиво развитие, Оперативен мениджмънт, Финансов мениджмънт, Счетоводство, Управленско счетоводство и Финансови институции и пазари, както и в магистърските курсове по дисциплините Поведенчески финанси, Глобалистика, Потребителско поведение.

Автор е на два учебника, три книги и редица статии и научни публикации, посветени на проблемите на устойчивото развитие, лобалната икономика, поведенческата икономика и институционалното развитие. Участвала е в различни международни научни конференции и проекти в Италия, Англия, Дания, Литва, Чехия, Полша, Гърция, Турция, Румъния, Катар и др.

В допълнение към академичната си кариера, проф. Добрева има дългогодишен управленски опит в банковата сфера. Към настоящия момент тя е и директор на направление "Икономика" във VUZF Lab.

Екипът на ВУЗФ поздравява проф. Добрева и й пожелава много успехи.