Новини

Новини
Vj
13 6 19

Проф. д-р Виржиния Желязкова представи VUZF lab на международен форум

Проф. д-р Виржиния Желязкова, заместник-ректор по учебната дейност и качеството във ВУЗФ и директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт" на VUZF lab, представи Лабораторията на мащабната десета Международна конференция за международен бизнес (10th International Conference for International Business), която се проведе в гр. Солун в периода 21-25 май (https://www.icib.eu).

На форума тя презентира резултатите от научно изследване, посветено на бъдещето на банкирането в условията на кръговата икономика, извършено от екип ръководен от нея.

В края на м. декември 2015 г. с решение на Европейската комисия, Европейският съюз (ЕС) обявява за свой приоритет постепенното преминаване от линеен към кръгов икономически модел. Оттогава насам на равнище ЕС започва да се работи за изграждане на цялостна концепция за начина, по който ще се извърши този преход.

Какво обаче представлява понятието "кръгова икономика" и как тя ще се отрази на банките?

Понятието кръгова икономика се появява през втората половина на ХХ в., въпреки че концепцията, която стои в основата му е много стара. Тя предполага използваните вече предмети, вместо да се изхвърлят и да допринасят за замърсяването, да се рециклират и да влизат обратно в състава на нови блага. По този начин кръгът на използването на суровините, материалите ще се затвори и постепенно ще се стигне до състояние на икономика без отпадъци.

Повечето водещи страни в света вече признават необходимостта от осъществяване на преход от линейния към кръговия икономически модел. Като лидери се открояват Япония, Германия, Китай и Холандия. Отворен обаче остава въпросът как точно да се извърши преходът. Централна ще бъде ролята на банките в този процес. Това важи особено за Европа, където те са водещ източник за финансиране на бизнеса и домакинствата.

Изследването на екипа разглежда основните промени, които ще настъпят в начина, по който бизнесът работи и как това на практика ще наложи предефиниране на бизнес моделите на банките.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ