Новини

Новини
Проектът на ВУЗФ Open Mind със специално отличие за качество по програма Еразъм +
30 6 21

Проектът на ВУЗФ Open Mind със специално отличие за качество по програма Еразъм +

Проектът на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) "Open Mind - геймифицирана платформа и отворен онлайн курс по социално предприемачество за жени и обучаеми от различни специалности", реализиран в партньрство с още 7 организации, получи сертификат за качество на специална церемония, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси на 25 юни 2021 г. в София Тех Парк.

Наградата от името на ВУЗФ прие Марио Каменов, директор на Центъра за продължаващо и професионално обучение във висшето училище, а отличието му бе връчено от министъра на младежта и спорта Андрей Кузманов.

Това е втора награда за качествено изпълнение на проекта, като първата бе връчена още в средата на изпълнението му.

Проектът имаше за цел да развие умения за социално предприемачество за жени, младежи и хора без икономическо образование в 5 европейски държави. Повече за проекта можете да научите на http://open-mind-project.eu/.

Церемонията бе част от официалната откриваща конференция за началото на новия седемгодишен период на действие на Програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност" - 2021 - 2027 г. на Европейската комисия.

В конференцията взеха участие министърът на образованието и науката, чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков и министърът на младежта и спорта, Андрей Кузманов. Със специално видео поздравление в конференцията се включи и г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

По време на форума бяха отличени общо 17 проекта на български организации и институции, реализирани в рамките на предходния период на действие на Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност.

По време на събитието бяха поставени акцентите на новите Програми, които подкрепят приоритетите и дейностите, заложени в идеята за Европейско образователно пространство, планът за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Програмите ще съдействат и за реализацията на европейския стълб на социалните права, подпомагайки и изпълнението на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., като ще развиват и европейското измерение в спорта.

Новият програмен период поставя фокус върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход, както и върху насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот, като цели да предостави много по-отворени Програми: по-приобщаващи за хората с по-малко възможности и по-достъпна за малките организации.