Новини

Новини
MFG
14 4 20

Приключи съвместната програма за лидерско развитие на ВУЗФ и MFG

В края на март 2020 г. приключи съвместната обучителна програма за лидерско развитие на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и финансовия холдинг Management Financial Group (MFG), която продължи пет месеца.

Обучителната програма беше изготвена по задание на MFG и обхвана 10 модула:

Програмата беше насочена към мениджъри от средно и високо равнище в холдинговите структури на МFG. Общо 27 мениджъри преминаха различните обучителни модули.

Освен теоретична подготовка, обучителната програма предложи множество практически примери, казуси и задачи, работа в групи и уъркшопи.

Лектори на обученията бяха едни от най-авторитетните преподаватели от екипа на бизнес университета - проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Станислав Димитров, доц. д-р Красимир Тодоров, доц. д-р Теодора Лазарова, доц. д-р Боян Жеков, гл. ас. д-р Бисер Райнов,ас. Никола Димитров, Димо Спасов, Венцислава Дачева и др. В модула по Въведение в кредитния риск се включи и Апостол Мушмов, член на УС на MFG. Последният модул в областта на право и регулации се проведе онлайн, а в него лектори бяха д-р Свилен Колев и адв. Гинка Христова.

Преподаваният материал беше съобразен максимално с очакванията и изискванията на участниците в програмата. Те разполагат с достъп до платформата за дистанционно обучение на ВУЗФ и до всички лекции и обучителни материали от програмата.

Получената обратна връзка от анкетите, които попълниха участниците, показа тяхната висока оценка за качеството на преподаване, актуалността на темите, съдържанието на обучителните модули и практическите казуси, както и представянето на всеки един лектор. Цялостната организация на програмата беше определена като изключително добра, а участниците вече прилагат в своята ежедневна работа практическите примери и познания, които усвоиха по време на тренингите.

На всички участници в обучителната програма бяха издадени персонални сертификати за преминатото обучение, подписани от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Курсът за лидерско развитие на MFG и ВУЗФ е част от дългосрочната мисия на бизнес университета да създава иновативни програми с водещи работодатели у нас, с които да осъществи ефективна връзка между висшето образование и бизнеса, подготвяйки специалисти за професии, от които пазарът има нужда. Благодарение на тесните си контакти с компании от всички сфери на бизнеса, водещи преподаватели и съвременен метод на обучение, в който практиката е водеща, дипломантите на ВУЗФ са сред най-високоплатените в страната, като над 90% от тях се реализират по специалността си.