Новини

Новини
Светолсав
15 11 21

Предприемачеството е емпатия към хората и обкръжаващата среда

Светослав Александров е възпитаник на ВУЗФ, където завършва две магистърски програми "Финанси" и "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност". Професионалното му развитие преминава през различни мениджърски постове в Райфайзен банк и Уникредит Булбанк. Днес Светослав е консултант и продуктов собственик в технологичната компания ITCE, която се развива не само на българския, но и на международните пазари.

  1. Г-н Александров, вие сте консултант и продуктов собственик в технологична компания, работеща с международни клиенти. Може ли да наречете себе си предприемач и да ни споделите от какви лидерски умения се нуждае бизнесът днес?

Предприемачеството не е позиция или пък титла, а набор от умения в много области и силна емпатия към хората и обкръжаващата среда.

От какви лидерски умения се нуждае бизнесът днес е доста труден въпрос и вероятно има множество отговори, но аз смятам, че лидерите преди всичко трябва да се създават. Успешните лидери в един глобален свят и една силно развита технологична среда трябва да са експерти в сферата, в която оперират, да разбират бизнес смисъла зад продуктите и услугите, които предлагат и да имат дългосрочна визия за изменението на потребителските навици. Израстването на лидерите трябва да става органично и целенасочено с множество обучения по специфични теми с цел натрупване на управленска експертиза паралелно с технологичните, финансовите и правните знания. Колкото по-скоро разберем, че лидерите се открояват пред всички останали със специфичното знание и дългосрочната визия за сметка на силно изразените ораторски и презентационните умения, толкова по-скоро ще разберем, че първото е дългосрочна цел, а второто - краткосрочна. За да откриват какво очакват потребителите, новите лидери трябва да бъдат близко до своите клиенти и до хората, които комуникират с тях на техния език и заедно да създават новите технологии, като работят в екип и не се влияят толкова от позициите, които заемат в организацията.

  1. Завършили сте две магистърски програми във ВУЗФ - "Финанси" и "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност". Какво ви подтикна към този избор и с какво обучението ви във ВУЗФ допринесе за професионалното ви развитие?

Винаги съм харесвал света на финансите, защото в него има структура, визия и амбиция за покоряване на нови върхове. Това, с което ВУЗФ допринесе в моето развитие беше практическата насоченост на преподавателите, близкото отношение от тяхна страна и практическите съвети, които споделяха, когато бяха поискани.

  1. Кое е най-ценното, което научихте във ВУЗФ и кои са преподавателите, които са ви вдъхновили?

Най-ценното нещо, което научих във ВУЗФ е да се фокусирам върху дългосрочната цел, която съм си поставил и да се фокусирам върху задачите, които зависят от мен.

Преподавателите, които са ме вдъхновили и имаме близки взаимоотношения и до днес, това са доц. д-р Маню Моравенов и доц. Евгениев. Това са професионалисти в своята сфера на влияние, уважавани на база техните дълбоки експертни познания и дългосрочна визия за развитие на сферите, в които работят.

  1. Какъв съвет бихте дали на всички млади хора, на които тепърва им предстои да изберат университет и мечтана кариера?

Да са сигурни, че във всеки един момент, светът може да им предложи нещо ново и да се фокусират върху дългосрочната визия, пренебрегвайки текущите неудобства. Да знаят, че всяко едно знание, което придобият, е богатство и да имат нетърпимост към посредствеността.

  1. Какво бихте пожелали на ВУЗФ за 20-тата годишнина на университета?

Преди всичко да бъдете здрави, да продължавате да бъдете близко до бизнеса и да не спирате да се стремите към развитие и надграждане в начина, по който обучавате вашите студенти.