Новини

Новини
UNSS
27 11 19

Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност

На 22 ноември 2019 г. в УНСС се проведе Петнадесета международна научна конференция на младите учени Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност. Организатор на форума бе Финансово-счетоводният факултет на УНСС с основното партньорство на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), както и на Университета на Болоня, Университета на Сплит, Университета на Риека, Полтавския университет по икономика и търговия, Луцкия национален технически университет, Техническия университет в Лодз и Университета "Св. св. Кирил и Методий" в Скопие.

Тази конференция е доказателство как една идея, родена спонтанно преди 15 години, може да се развие и да се превърне в сериозно научно събитие. Това е възможност за младите учени да покажат своите интереси и разработки. С тези думи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и преподавател във ВУЗФ, откри дискусиите.

При основаването на този форум преди години си пожелахме той да се превърне в традиция - и сега това е факт. Надявам се след още толкова години тази приемственост да продължи и младите колеги тук да бъдат на нашите места, каза проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. На конференцията присъства и ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

УНСС и ВУЗФ са водещи висши икономически училища в България, които имат такава академична традиция, обединяваща и стимулираща работата на младия научен потенциал.

Двамата с проф. Статев бяхме уникални ентусиасти, с невероятна енергия и искахме да преобърнем света. Направихме няколко малки неща. Първото е тази конференция, която беше посрещната с тотално недоверие. Тогава исках да взема Финансово-счетоводния факултет, но нямаше как да стане. Затова създадох ВУЗФ, което е абсолютно копие на този факултет, заяви доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Мечтая от всичките тук млади хора да има поне двама със същия ентусиазъм. Ако е така, УНСС го чака невероятно бъдеще, добави той.

Плодовете на нашия труд се виждат от много години и досега. Публикуваните научни резултати от предишните издания доказват изключителния научен потенциал на младите хора. Преди петнадесет години тази конференция обедини младите учени. Сега вече те са хабилитирани лица, които са международно признати в страната и чужбина. Това допринесе за изграждането на международния престиж на този форум. Вече имаме 7 чуждестранни университета, които са наши съорганизатори, изтъкна доц. д-р Силвия Трифонова от катедра "Финанси", председател на Организационния комитет на конференцията.

Гост на конференцията беше проф. Сива РамВемури от Университета "Чарлз Дарвин" в Австралия. При откриването на конференцията бяха споменати голям брой успешни фактори, които я характеризират. Този успех е нещото, което ме доведе днес тук, заяви той.

Надеждата за един по-добър свят е в очите на младите хора. Неслучайно сте избрали най-оспорваната област, защото бизнесът има своите виждания за реализацията на младите хора. Ние ви подготваме не само за пазара на труда, но и за това обществото да има по-високо качество на живот, каза доц. д-р инж. Лиляна Вълчева от ЛТУ, председател на Националния браншови синдикат "ВОН" - КНСБ.

Конференцията продължи с представяне на научни доклади по темата.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ