Новини

Новини
ВУЗФ
4 5 20

Отмяна на студентска и докторантска научна конференция

Уважаеми студенти и докторанти,

Поради все още нестабилната ситуация в страната и света около кризата с COVID- 19.

Ръководството на ВУЗФ взе решение за отмяна на провеждането на студентска и докторантска научна конференция на тема "Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика", предвидена за 20-21.05.2020 г.

Конференцията ще се проведе в края на годината заедно с Годишна научна конференция.

Очавайте допълнителна информация.