Новини

Новини
Осмо издание на конкурса "Mлад одитор" – 2019
18 3 19

Осмо издание на конкурса "Mлад одитор" – 2019

Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества "Ейч Ел Би България" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД.

"Млад одитор" се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на счетоводството и одита.

От 2014 г. до сега в конкурса са се включили над 700 студенти от над 11 университета в страната и чужбина

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

И през 2019 г. конкурсът ще премине през 3 етапа на регистрация, тест и казус.

Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 18 март до 15 април 2019 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието - http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всичко за последващите етапи може да се намери на сайта http://mladoditor.vuzf.bg/

Право да участват в конкурса "Млад одитор" като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски дружества. Конкурсът се провежда на български език.

Тази година организаторите ще предложат много и различни награди на успешно изявилите се кандидати. Едномесечни стажове в компаниите съорганизатори на конкурса - Ейч Ел Би България ООД и Захаринова Нексиа ООД, парични награди,стипендии за последващо образование - това са само част от наградите за победителите в конкурса "Млад одитор" - 2019 г.