Новини

Новини
veselin
31 8 21

Обучението във ВУЗФ е трамплин, за да влезеш подготвен в големия бизнес

Горди сме, че възпитаници на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) днес заемат ръководни и отговорни позиции в големи и иновативни компании.

За професионалното развитие, иновациите и мениджърските процеси, в рубриката "Истории на успеха" в брой 2 на VUZF News, ви срещаме с Веселин Илиев, мениджър "Бизнес развитие" и член на Борда на директорите в "Окта Лайт България" ЕАД, вертикално интегриран производител на светодиодно осветление.

Г-н Илиев, Вие имате дългогодишен опит като мениджър "Бизнес развитие". Бихте ли споделили кои са ключовите компетенции, които са необходими за тази позиция, както и кои са индикаторите за една компания, за да се нарече тя успешно развиваща се?

Позицията на мениджър "Бизнес развитие" включва набор от познания и компетенции не само от професионална гледна точка, но и такива за традиции и пазари, на които се развива съответната компания. Бих могъл дори да твърдя, че развитието на един бизнес е комбинация от маркетинг, търговия и финанси. В качеството си на директор "Бизнес развитие" в "Окта Лайт България" ЕАД, мога да се похваля с успешно развитие на пазари в страните от Западна Европа, Катар, ОАЕ, Оман, Кувейт, Нигерия, които купуват български бранд светодиодни осветители и решения.

Това са пазари на три континента, където освен добро ценово позициониране, е необходимо добро познаване на локалната и регионалната конкуренция, цена на електроенергия и труд, широк диапазон температурни амплитуди, влияещи върху микроелектрониката и не на последно място, познаване на начина на мислене на самите клиенти, с цел предлагане на самия продукт и услуга по най-оптималния и изгоден за клиента начин.

Относно индикаторите за една успешно развиваща се компания, освен познатите финансово-счетоводни показатели, които я определят за такава, има и редица други, като разпознаване на бранда, пазарен дял, както и репутационен имидж.

Година преди да заемете длъжността мениджър "Бизнес развитие" в Octa Light, сте записали магистърска програма "Финансов мениджмънт и маркетинг" във ВУЗФ. Какво доведе до този ваш избор и решение тогава?

Записването на магистърската специалност "Финансов мениджмънт и маркетинг" във ВУЗФ за мен бе надграждане и развитие на бакалавърската ми специалност по "Финанси". Търсех магистратура, която прави връзката между финансовите стратегии и резултати на компаниите и маркетинговите им планове в условията на глобална дигитална комуникационна среда. Подобно съчетание открих в програмата, предлагана от ВУЗФ.

Кой са най-ценните умения и знания, които придобихте в магистърската програма на ВУЗФ "Финансов мениджмънт и маркетинг"?

Обучението ми в тази магистратура разшири спектъра ми от познания за процеси и взаимосвързаност на финансовите резултати на компаниите и техните маркетингови политики и стратегии. То допринесе и за развитието на моите компетенции за изготвяне на финансови стратегии и бюджетно планиране, тясно свързани с бизнес развитието на компанията, в която работя, както и на познанията ми по бизнес етикет и общуване в междукултурна среда. От първата до последната лекция в тази магистратура, за мен наученото беше интересно и полезно, поднесено с много примери от практиката и реални казуси, което имах възможност веднага да приложа в компанията. Преподавателите са достъпни и са хора, които също работят в бизнеса и заемат високи позиции. Най-ценното е, че продължаваме да обменяме опит и идеи и след завършването на магистратурата.

Какво е за вас иновацията и какви биха могли да бъдат нейните проявления?

Това е въпрос с неизчерпаем потенциал, но ще се постаря да бъда максимално ясен и кратък.

Иновацията може да бъде процес, продукт, услуга или бизнес модел, която в даден момент от времето дава предимство от технологична и/или икономическа стойност, освен ако не е иновация от типа "Game Changer", която е нещо практически съвсем ново и единствено.

В нашата компания иновацията може да бъде висока ефективност на продуктите, която води до по-ниска консумация на електроенергия или просто да бъде продукт за нишов сегмент от пазара без аналог или дизайн, който подобрява термичните или оптичните процеси. Както казах, иновацията в повечето случаи е въпрос на време, което ти дава предимство пред конкуренцията, но рано или късно всички "го достигат", което е най-хубавото, защото така след определено време целият пазар е по-ефективен или по-адаптивен, на практика по-иновативен. Иначе казано - иновациите са тези, които движат света напред.

Кои са професионалните съвети, които бихте искали да отправите към младите хора, на които кариерният път тепърва предстои?

Бих искал да посъветвам бъдещите успешни мениджъри и предприемачи да бъдат смели, подготвени със знания и умения и най-вече адаптивни. В този ред на мисли, ще цитирам една от любимите ми латински сентенции "Amat Victoria Curam", която в превод означава "Победата обича подготовката".