Новини

Новини
VUZF
20 6 19

Нови членове на Академичния съвет на ВУЗФ

На заседание на настоятелството на ВУЗФ, проведено на 13.05.2019 г., беше взето решение доц. д-р Красимир Тодоров, Марияна Баждарова, Радка Милчева, Мартин Лазаров и Анна-Мария Цветкова да бъдат включени като членове в Академичния съвет на ВУЗФ.

Със същото решение бяха освободени от съвета доц. д-р Евгени Евгениев, ас. Недко Минко, Виктория Миткова, Ирен Лазарова и Александър Николов.

Ръководството на ВУЗФ и цялата академична общност поздравяват новите членове на Академичния съвет и им пожелават успех