Новини

Новини
конференция
17 4 22

Мартин Наков, студент във ВУЗФ и Румяна Станева, докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“ са големите победители във втората студентска и докторантска конференция, организирана от ВУЗФ

На 15 април 2022 г. се проведе Втората национална студентска и докторантска конференция на тема: "Код дигитално: икономика, образование и социални отношения", организирана от ВУЗФ.

В конференцията взеха участие студенти и докторанти от 7 висши училища в България - ВУЗФ, УНСС, НБУ,СУ "Св. Климент Охридски" , ПУ "Паисий Хилендарски", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" и ВСУ "Черноризец Храбър".

Представените доклади бяха на изключително интересни теми, които предизвикаха сериозна дискусия и предложение на бъдеща съвместна работа между участниците.

Комисия, съставена от представители на ръководството на ВУЗФ отличи най-добрия студентски и докторантски доклад. В състава на комисията участваха доц. д-р Даниела Илиева, преподавател на ВУЗФ и директор на направление на "Бизнес мениджмънт и маркетинг" във VUZF lab, която беше и в ролята на модератор на конференцията, д-р Виктория Кацова, декан на академичната програма на ВУЗФ, Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора и Юлияна Георгиева, мениджър комуникации и кариерно развитие.

Първата награда и стипендия в размер на 10% от таксата за обучение в магистърските програми на ВУЗФ спечели Мартин Наков, студент, 4-ти курс, ВУЗФ, който представи доклад на тема "Психометричните тестове за типологизация на личността - инструмент за повишаване на ефективността на продажбите.

Всеобщо одобрение сред журито и участниците предизвика доклада на Румяна Станева, докторант, ВСУ "Черноризец Храбър. Тя беше отличена с наградата за изключителен принос в академичното изследване на темата "Аналогови системи в дигиталния свят - поколенческите разлики като основа на нова образователна методика".

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Всички участници ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Всяка поредна година студентската и докторантскта конференция на ВУЗФ става все по-желана трибуна за студенти и докторанти от българските висши училища, да представят своите академични разработки и анализи, които засягат различни належащи икономически и социални проблеми. Вярваме, че отзвука, който оставяме ще даде тласък към разрешаването им в бъдеще.

Цялата конференция може да бъде гледана в youtube профила на ВУЗФ ТУК