Новини

Новини

Как се адаптира бизнесът по време на криза?

Както знаете, голяма част от бизнеса е парализирана заради моментната ситуация. Повечето търговци са спрели своята дейност, ресторантьорският и туристическият бранш са замразени и ефектът от спирането на икономиката се усеща навсякъде. В тези трудни моменти ние все пак ще се опитаме да покажем другата страна на монетата - бизнесите, които се адаптират към ситуацията и успяват да нагласят своя бизнес модел така, че да продължат работа въпреки всичко.

В този материал заместник-ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) Радостин Вазов ще сподели повече за това как се развива в момента учебното заведение, как успява да комуникира със своите студенти и да продължава своята дейност.

Част от стратегията на ВУЗФ всъщност е да следва световните тенденции във висшето образование и да въвежда иновации - в методите и инструментите на обучение на студентите, както и в преподаваните дисциплини и бакалавърски и магистърски програми. Така че дигитализацията заради COVID-19 не ни изненада.

Какво се промени в сферата ви след появата на кризата?

Трябваше да преминем изцяло на онлайн режим на работа. За много колеги в образователната сфера това се възприе като шок, но ние бяхме готови. Всичките ни лекции, упражнения, изпити, консултации и работни проекти се провеждат дистанционно.

Всеки студент има неограничено облачно пространство, където да съхранява лекции и проекти. На лекция се влиза през google календар, като цялото занятие се записва автоматично в Google disk, откъдето всеки може да го прегледа отново и отново, ако реши.

Комуникацията между преподавателите и учащите е директна и двустранна - както по време на една традиционна лекция в университета. Всичко е много автоматизирано и удобно, имаме още и видеолекции по всяка учебна дисциплина. Смело мога да кажа, че превърнахме дефекта в ефект.

Как се адаптирате към настоящата трудна ситуация?

Адаптацията се случва доста естествено, защото и преподавателите, и студентите ни са много напредничави при възприемането на този процес. Имаше седмица, в която проведохме обучения, създадохме видеа, които обясняват как работи системата.

Сега просто оставяме колегите да работят, а студентите да учат. Без напрежение, спокойно. На фона на паниката заради COVID-19 в цялата държава искаме да осигурим остров от спокойствие за студентите, за да могат да продължат ефективно обучението си.

Продължаваме и с кандидатстудентската кампания. Тя също се провежда изцяло онлайн през платформата ни - кандидатите изпращат електронно документите си, изпитът се осъществява виртуално и след това нашите колегите съобщават резултатите.

Така че в момент на социална изолация и карантина всеки може да използва времето си, за да реши къде да учи и да тества знанията си.

Какви съвети бихте дали на хората от сферата на образованието, които също са засегнати?

Бих ги посъветвал да започнат да мислят вън от познатите им рамки, да бъдат иновативни. Да създадат алтернативни проекти, с които да адаптират бизнесите си към новите пазарни условия, за да могат да оцелеят.

Това, разбира се, неминуемо ще е с цената на загуба на човешки ресурс и финансов капитал. Тази криза повече от всякога ще ни покаже, че трябва да използваме дигитализацията.

Завършете с оптимистично послание за нашите читатели.

Желая на Вашите читатели да са здрави и креативни! Обръщам се към всички тях с нещо, което често казваме на студентите си - справянето с всяка една криза и създаването на успешен проект или бизнес изисква да се търсят и намират рационални, логични и креативни решения. Пожелавам им смелостта да ги намерят!

Цялото интервю може да бъде прочетено и на:

https://uspelite.bg/kak-se-adaptira-biznesat-po-vreme-na-kriza-govori-radostin-vazov-ot-vuzf-1?fbclid=IwAR34iEUP92z_OZ-aOukyNspk1Ogv8lGaqlxaSiry2auNNdEHzVKY0Full8Q