Новини

Новини
Излезе електронното издание на книгата „Особености на българския преход. Поглед към икономическото развитие на България – от постсоциализъм към интеграция в ЕС (1990-2020 г.)“
13 7 21

Излезе електронното издание на книгата „Особености на българския преход. Поглед към икономическото развитие на България – от постсоциализъм към интеграция в ЕС (1990-2020 г.)“

Излезе електронното издание на книгата "Особености на българския преход. Поглед към икономическото развитие на България - от постсоциализъм към интеграция в ЕС (1990-2020 г.)" - част от поредицата задълбочени научно-приложни изследвания на VUZF Lab "България 1990-2020 г. Икономика и финанси", събрани в отделни книги. Книгата е дело на авторски колектив с научен ръководител доц. д-р Юлия Добрева, преподавател във ВУЗФ и директор на направление "Икономика" във VUZF Lab.

Българският преход към демокрация и пазарна икономика обединява икономически, исторически и политически процеси, които винаги са били обект на интерес за редица изследователи след 1989 година. Настоящата книга проследява историята на динамичните събития по време на прехода в исторически и геополитически план - от общия обзор на прехода, приватизация и поява на частната инициатива, до макроикономическото развитие на България като резултат от икономико-политическите трансформации през последните 30 години. Особенно ценно е изследването на ефектите на макрорамката върху сближаването на българската икономика с европейската в смисъла на номинарната и реалната конвергенция, като се анализират общите макроикономически показатели в сравнителен план с Полша, Чехия и Румъния. Последната част от книгата е посветена на българския държавен дълг, като чрез исторически поглед върху нивата, структурата и характеристиките на българските публични дългове се оформят изводи за цялостното социално-икономическо развитие на страната. Така структуриран, анализът ще бъде изключително интересен както за учени, изследователи, икономисти и политици, така и за по-широк кръг читатели.

Книгата може да видите ТУК.