Новини

Новини
н.конференция
13 12 19

Годишна научна конференция на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

На 12 декември 2019 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе традиционната Годишна научна конференция. Програмата включваше 26 доклада.

Конференцията беше открита от проф. дпн Сава Гроздев, зам. ректор по научната дейност и докторантското обучение във ВУЗФ.

Тя протече в две сесии с участието на преподаватели, докторанти и студенти от ВУЗФ, Русенски университет "Ангел Кънчев", БСУ "Черноризец Храбър" и ERP Academy.

Сред най-интересните доклади бяха тези на проф. д.ик.н. Методи Христов - "Участие на държавите от Европейския съюз в разпределението на БВП", проф. д-р Виржиния Желязкова - "Устойчиви и отговорни инвестиции - съвременни тенденции в ЕС", проф. д-р Боян Дуранкев - "Преходът - успехи и провали", проф. д-р Емилия Миланова - "Базел 4 и влиянието му върху банките в България", проф. д-р Али Вейсел - "Лицензиране на счетоводителите", доц. д-р Станислав Димитров - "Pension Wealth in the European Union - tendencies, problems and solutions", доц. д-р Ирена Маркова - "Социално-икономически и организационно-правни затрудняващи фактори при застраховането на екологични рискове с техногенен характер", доц. д-р Теодора Лазарова - "Икономически аспекти на отдалечените работни места" и доц. д-р Григорий Вазов, проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Любка Ценова - "Теоретично изследване и прогноза за развитие на кръговата икономика за някои отрасли в Република България".

Доклад на тема "Финансиране на селското стопанство в България чрез националните доплащания от държавния бюджет" изнесе д-р Валентин Бошкилов, постдокторант на ВУЗФ. Много интересни дискусии предизвикаха докладите на докторант Таня Генова и кандидат-докторант Пънар Кязим.

Впечатляващо беше участието на студенти на ВУЗФ с интересни и на високо научно ниво доклади: Мартин Наков, Антония Димитрова, Христо Енев, Йоанна Новак, Божидара Николова, Никол Траянова и Алекс Илиев.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ