Новини

Новини
ФОН
11 4 22

FON University и ВУЗФ с меморандум за съвместно сътрудничество

На 7 април 2022 г. беше подписан меморандум за сътрудничество между частния университет FON University от Северна Македония и ВУЗФ. Меморандумът между двата университета дава възможност за разработване на съвместни учебни програми, чрез които студентите от Македония и България ще имат възможност да получат двойни дипломи от двата университета. Подписите под документа поставиха ректорът на FON University проф. д-р Биляна Пулеска Янушева и ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Сътрудничеството ще продоставя нови регионални възможности за придобиване на докторска, магистърска и бакалавърска квалификация в областта на икономиката, бизнеса и предприемачеството.

Студентите от FON University, които изучават или са изучавали бизнес икономика, бизнес мениджмънт, финансов и банков мениджмънт, маркетинг и спортен мениджмънт, ще могат да получат и допълнителна диплома чрез диференцирани курсове в областта на предприемачеството, счетоводството, застраховането, международната икономика или други учебни програми, осигурени от ВУЗФ.

Меморандумът за сътрудничество дава възможност и за прилагане на практиката на студентска мобилност за обучение в чужбина, обмен на научни материали, публикации и информация, както и мобилност на академичния персонал, посещения и взаимен обмен.

С подписването на меморандума с FON University ВУЗФ продължава усилията си за непрекъснато разширяване на международното партньорство с университети и партньори в региона, с които желае да работи заедно за подобряване на образователния процес чрез обмяна на опит и прилагане на иновативен подход в работата, отговарящ на съвременните пазарни изисквания и потребности на бъдещите студенти, както и кариерното развитие на академичния състав.