Новини

Новини
12
6 10 21

Финална конференция по проект EMPLOY-mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY

На 28 септември 2021 г. се проведе финалната конференция по проект 2019-2-BG01-KA205-062640 "EMPLOY-mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY", финансиран по програма Еразъм+. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) e координатор на проекта и водеща организация, а партньори са Yasar University, Турция, Фондация "Право и интернет", България, EMINA Career Guidance Foundation, Унгария, Celje Youth Centre, Словения и TDM 2000, Италия.

По време на събитието бяха представени постигнатите резултати, онлайн платформата за менторство EMPLOY Mentoring e-Hub, наръчник на уменията и компетенциите, които младите хора трябва да притежават за успешно реализиране на трудовия пазар и инструментариум с политики, съдържащ основните изводи от проекта и добри практики за премахване на бариерите и овластяване на младите хора.

На участниците бе предоставен безплатен достъп до платформата, в която могат да се регистрират като ментори или като обучаеми и чрез нея да работят с младите хора. Бе дискутирана ролята на ментора и развитието на бизнес средата в професионалното развитие на младите хора в риск, ролята на държавата и други методи за интегрирането им на Европейския трудов пазар.

В конференцията взеха участие представители на всички партньори по проекта от България, Турция, Италия, Словения и Унгария, както и преподаватели и студенти на ВУЗФ и представители на различни младежки организации, бизнеса, специалисти по кариерно ориентиране, Агенция по заетостта и др.

Всички желаещи могат да получат свободен достъп до платформата за менторство след регистрация в нея на адрес http://employprogramme.eu

Цялата конференция може да я видите тук и в youtube страницата нa ВУЗФ