Новини

Новини
Employ
13 5 20

EMPLOY-Менторска програма за включване в пазара на труда на млади хора в риск

Докато през последните седмици работехме от вкъщи, се потрудихме доста, за да превърнем в реалност идеите, залегнали в проекта "EMPLOY-Менторска програма за включване в пазара на труда на млади хора в риск"

Проектът EMPLOY е част от Стратегическо партньорство в областта на младежта, финансирано от Българската Национална Агенция по програма Еразъм+ КА2. Проектът включва 6 партньори от 5 различни страни (България, Унгария, Италия, Словения и Турция),сред които ВУЗФ е основен организатор

Един от основните инструменти на проекта, по който работим и в момента тестваме е електронна платформа е-Hub, която ще даде възможност младежи да открият своите наставници в образователни програми в областта на заетостта. Ако желаете да се включите и да станете ментор, свържете се с нас и ние ще ви предоставим нужната информация.