Новини

Новини
Станислав Димитров интервю
22 4 19

Доц. д-р Станислав Димитров, преподавател във ВУЗФ: Стандартизираният пенсионен продукт е много добра инициатива на Европейската комисия

Проблематиката по тази тема е съществен елемент от работата на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към ВУЗФ. През месец май 2018 г. ВУЗФ организира международна конференция в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, посветена на тази тема.

Идеята на този продукт е да се създадат стандартизирани условия за допълнително пенсионно осигуряване, посочи доц. Димитров. Причината е, че ЕК установява, че гражданите на блока не са достатъчно защитени при пенсиониране, добави той. Този продукт е известен в ЕС под наименованието PEPP (pan-European personal pension product) или общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване.

"Държавната пенсия, конкретно за България, замества доход на лицето 45%, което е ниско. Посланието на ЕК е, че ако искаме по-високи доходи, всеки поотделно ще трябва да ги запълни".

Инициативата на ЕК не замества т.нар. "трети стълб" на пенсионно осигуряване, който от над 25 години съществува и у нас.

"Идеята е да имаме още една допълнителна възможност. Положителното е, че ЕК отваря пазара за по-голям брой играчи и по-голямата конкуренция ще може да намали цената и разходите за клиента", каза доц. Станислав Димитров.

Факторите за успех на инициативата до голяма степен зависят от уточнения, които трябва да бъдат направени от страните членки на блока.

"Българската държава ще трябва да уточни няколко характеристики на продукта, част от които са данъчното облагане, данъчните преференции и правата на спестителите, когато започнат пенсионните плащания. спехът му ще зависи от цялостната рамка, която ще бъде въведена".

Европейският парламент прие на 04.04.2019 г. Регламент, който представлява рамката на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване. Всеки момент Регламентът ще бъде приет и от Съвета на ЕС, след което ще се публикува в Официалния вестник на съюза. До края на 2019 г. ЕК и ЕИОПА /Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/ ще приемат делегирани актове и 12 месеца след това Регламентът ще влезе в сила.

Първите PEPP може да се очакват в края на следващата година или началото на 2021 г.

 Вижте повече във видеото на: https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2019-04-17/ima-li-badeshte-initsiativata-za-obshtoevropeyski-produkt-za-lichno-pensionno-osiguryavane

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ