Новини

Новини
Желязкова
3 6 19

Десетки студенти преминаха успешно обучение по лични финанси във ВУЗФ

Десетки студенти на ВУЗФ преминаха за пръв път обучение в изключително важната дисциплина "Лични финанси". Те получиха специални сертификати, които удостоверяват придобитите знания в рамките на дисциплината.

За пръв път ВУЗФ проведе специално обучение по лични финанси и в рамките на 60 учебни часа 50 студенти имаха възможност да научат повече за управлението на личните финанси, кредитирането, спестяването, социалното осигуряване върху печеленето, както и да вникнат в механизма, по който работят финансовие, кредитните и осигурителните механизми.

"Нашите студенти вече са готови самостоятелно да управляват личните си финанси, да извличат максимална полза от финансовите услуги, да се справят с предизвикателствата на финансовите технологии и се предпазват от финансови измами и задлъжняване. Научихме ги да печелят на финансовите пазари и разумно да управляват рисковете", категорична бе доц. д-р Даниела Бобева - преподавател по лични финанси във ВУЗФ.

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор на ВУЗФ по учебната дейност и качеството, връчи на студентите сертификатите от името на ВУЗФ и на най-голямата организация за икономическо образование с идеална цел Junior Achievment.