Новини

Новини
Григорова
13 5 22

Д-р Валентина Григорова-Генчева впечатли научното жури по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"

На 11.05.2022 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе заключителното заседание по обявения конкурс за заемането на академичната длъжност "доцент" по научното направление "Икономика: "Парично обращение и парични системи (Развитие на паричните системи и монетосеченето)".

Кандидатът, който се яви на обявения конкурс, д-р Валентина Григорова-Генчева, направи впечатляваща презентация пред членовете на научното жури, които единодушно гласуваха "ЗА" предложението към академичния съвет на ВУЗФ да избере д-р Григорова на академичната длъжност "доцент".

В състава на членовете на научното жури бяха : проф. д.н. Виржиния Желязкова, проф. д.н. Евгени Сачев, проф. д.н. Иля Прокопов, проф. д.н. Иван Кабаков, проф. д-р Емил Асенов, проф. д-р Юлия Добрева и доц. д-р Станислав Димитров.

На 11 май ВУЗФ отбелязва и своя празник.Екипът на ВУЗФ поздравява д-р Григорова-Генчева и й пожелаваме много успехи.