Новини

Новини

ВУЗФ предлага възможност да се прехвърлите и да завършите образованието си в някоя от предлаганите от университета специалности.

ВУЗФ удължава срока  за записване  на студенти, желаещи  да се прехвърлят от чуждестранни университети до 31  октомври 2010г. От възможността за прехвърляне могат да се възползват  български граждани, учащи в чужбина или граждани на страни- членки на Европейския съюз. Прехвърлянето е възможно във всяка от предлаганите специалности в редовна , задочна и дистанционна форма на обучение. При прехвърлянето на студенти в Университета по застраховане и финанси (ВУЗФ) се трансферират кредитите, придобити в чуждестранния университет, съобразно следните нормативни актове- „Европейската система за натрупване и трансфер на кредити- ECTS”, ” Наредба за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредитите във висшите училища”,  “Правилата за прилагане на системата за натрупване и трансфериране на кредити на ВУЗФ”.