Новини

Новини
Конкурс за академична длъжност "доцент"
20 11 18

Конкурс за академична длъжност "доцент"

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научното направление „Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, район „Овча купел“, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015806

ДВ, бр. 96/19.11.2018 г.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ