Новини

Новини

Дискусионен форум: Предизвикателства и перспективи пред застраховането в България

Вестник  "Пари" съвместно с Университета по застраховане и финанси( ВУЗФ)  организират събитие посветено на връзката между бизнеса и застраховането.Това събитие има за цел да провокира една градивна и полезна дискусия между заинтересованите страни за изкристализирането и обобщаването на проблемите в сферата и намирането на тяхното най-точно и ползотворно решение. Модератор на събитието ще бъде доц.д-р Ирена Мишева, Декан  на  Университета по застраховане и финанси. Доклади по темите ще изнесат: Юрий Тодоров,  ас. Радостин Вазов, ас. Станимир  Андонов

 Темите, които ще се  обсъждат на събитието са:

1.Директивата Платежоспособност II

2.Въвеждането на данък от 2% върху полиците в общото застраховане

3. Автомобилното застраховане като двигател на българския пазар

4.Гражданската отговорност - проблеми и перспективи пред пазара на задължителната застраховка

5.Застраховане на финансови рискове и др.

Събитието ще се състой на 16 септември 2010 г, 9.30 ч., Гранд Хотел София, зала Триадица 1

Програмата можете да прочетете тук.

За присъствие на събитието е необходимо да попълните своята регистрационна форма  на сайта: или да се свържете с нас на e-mail: mvarbanova@pari.bg или на тел.: 02/ 4395 848