Новини

Новини

Информационен ден за съвместните програми с Sheffield University

Уважаеми студенти,

Всички желаещи да получат повече информация за съвместните програми между ВУЗФ и Sheffield University могат да заповядат на 16 септември 2010г. от 16  до 18 ч.  в зала 203  в сградата на ВУЗФ. В рамките на информационния ден д-р Петмезас Мегаклис, заместник-ректор на City College, международния факултет на Sheffield University ще отговори на всички въпроси и ще даде насоки на кандидатите по програмите. Моля потвърдетте на e-mail адрес:marketing@vuzf.bg  или на телефон : 02/4015833    02/4015812    02/4015801