Новини

Новини
ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания организират конференция по проблематиката в областта на данъчното законодателство в България
14 11 18

ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания организират конференция по проблематиката в областта на данъчното законодателство в България

Висшето училище по застраховане и финанаси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ организират научно-приложна конференция на тема: „Данъчното законодателство в България през погледа на експертите“, която ще се проведе на 16 ноември 2018 г., от 9.00 часа във ВУЗФ, зала 501.

Форумът се организира с институционалната подкрепа на Националната агенция за приходите (НАП), Съюза на юристите в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и издателство  „Доби прес“.

Във фокуса на конференцията ще бъде приложението на текстове от данъчното законодателство в областта на преките и косвените данъци,  данъчният и съдебен контрол, ЗДДС, ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ. Лектори от НАП ще говорят за  най-често срещаните  причини за  издаване на ревизионни актове, с които се начисляват  допълнително суми на фирмите, заради неправилно или неточно  определени данъчни задължения, както и кои са най-масовите и чести  нарушения на ДОПК, които бизнесът допуска.

Сред основните лектори на конференцията са представители на НАП, ИДЕС, Върховния административен съд, Административните съдилища, адвокатурата, eксперти в областта и преподаватели във ВУЗФ.

Част от темите, които ще дискутират участниците в конференцията са: промените в данъчното законодателство от 2019 г. в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ; специфични аспекти при облагане с ДДС на комплексните доставки;  счетоводни аспекти на корпоративното подоходно облагане; реформата за единно ДДС пространство в ЕС; актуална съдебна практика по дискутираните теми.

Регистрацията за участие във форума се извършва до 15 ноември 2018 г. чрез попълване на регистрационната форма на адрес:  https://vuzflab.eu/registration/

 Таксата за правоучастие е в размер на 40 лв.

Повече информация за събитието можете да откриете на https://vuzflab.eu/events/ 
Предварителна програма на конференцията можете да видите ТУК

Спонсори:

      

Медийни партньори:

 

За контакти и допълнителна информация: доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ, тел. 0898 571 922, е-mail: lubka_tzenova@abv.bg; Мирена Шилева, ВУЗФ, тел. 0884 591822, е-mail: mshileva@vuzf.bg

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ