Новини

Новини
Годишна научна конференция на ВУЗФ
24 10 18

Годишна научна конференция на ВУЗФ

Годишната научна конференция ще се проведе на 13 и 14 декември 2018 г.

Заявки за участие с точното наименование на доклада се изпращат в срок до 3 декември 2018 г. в съответните катедри. Желателно е участието на докторанти и кандидат-докторанти. Заявките за участие се копират до г-жа Р. Петрова на електронен адрес:  r_petrova@vuzf.bg 

В случай че докладът Ви по време на конференцията съдържа нови научни резултати и желаете да го публикувате в електронното списание на ВУЗФ „VUZF Review“, следва да го представите в срок до 14 януари 2019 г. за рецензиране и съответно публикуване при наличие на положителна рецензия. Докладът следва да бъде оформен съгласно изискванията на списанието, които могат да се намерят на сайта на ВУЗФ:   
http://publications.vuzf.bg/wp-content/uploads/2018/dFiles/Doktoranti/VUZFReview-3-2018.pdf

Докладите се представят на хартиен носител в стая 410 и в електронен вариант на адрес: r_petrova@vuzf.bg

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ