Новини

Новини
ВУЗФ в основата на успешен образователен проект – Open Mind
18 10 18

ВУЗФ в основата на успешен образователен проект – Open Mind

На 17 октомври 2018 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе финална конференция по международния проект Open Mind.
В събитието взеха участие представители на всички партньори по проекта от България, Гърция, Румъния, Полша и Англия, както и преподаватели и студенти на ВУЗФ и представители на различни социални предприятия. 
Преди две години осем организации, сред които Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и технологична компания 11235 от България; Института за развитие на предприемачеството (Гърция), Университета в Лодз (Полша), Университета „Титу Майореску“ (Румъния) и Университета в Шефилд (Великобритания), обединиха своите усилия, за да създадат иновативен образователен продукт за хора, които са заинтересовани от социално предприемачество, независимо от техния академичен статус и специалност.
Курсът бе специално предназначен за жени, възрастни обучаеми и студенти от различни специалности, с основна цел да направи по-достъпно обучението по социално предприемачество и така да подобри инициативността и възможностите за реализация на хора, които не са завършили бизнес специалности.
Обучението бе безплатно, онлайн базирано и бяха използвани елементи на игровия дизайн, които допринесоха за създаването на по-ангажираща и мотивираща образователна среда. Обхванаха се 8 модула, които запознаха обучаемите с основите на социалната икономика и предприемачеството, бизнес мениджмънта, нормативната рамка, създаването на канала на бизнес модела, маркетинга, набирането на средства, изготвянето на бизнес план, както и с подготовката на социални проекти и постигане на социално въздействие.
За две година проектът бележи изключителни резултати,  сред които разработването на платформата MOOC (Massive Open Online Course)  на 5 езика, старт на пилотния проект с 120 студенти и възрастни обучаеми и завършили обучението си 1100 човека от планирани 600 такива. Над 60 обучители, от всички организации в проекта осигуряваха професионално наставничество чрез платформата на участниците.
Проектът приключва на 31 октомври, но платформата и курсът остават отворени и всеки, които има интерес в сферата на предприемачеството може да се включи безплатно на http://platform.open-mind-project.eu/bg/login

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ