Новини

Новини
ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания организират конференция по проблематиката в областта на данъчното законодателство в България
19 10 18

ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания организират конференция по проблематиката в областта на данъчното законодателство в България

Висшето училище по застраховане и финанаси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него организират научно-приложна конференция на тема: „Данъчното законодателство в България през погледа на експертите“. Конференцията ще се проведе на 16 ноември 2018 г., от 9.00 часа във ВУЗФ, зала 501.

До момента институционална подкрепа за форума са изразили Съюза на юристите в България, Висшия адвокатски съвет и издателство  „Доби прес“.

Във фокуса на конференцията ще бъде приложението на текстове от данъчното законодателство в областта на преките и косвените данъци,  данъчният и съдебен контрол, ЗДДС, ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ. Лектори от НАП ще говорят за  най-често срещаните  причини за  издаване на ревизионни актове, с които се начисляват  допълнително суми на фирмите, заради неправилно или неточно  определени данъчни задължения, както и кои са най-масовите и чести  нарушения на ДОПК, които бизнесът допуска.

Икономически и правни аспекти, консенсусни характеристики, отворени въпроси и  проблеми ще бъдат дискутирани от експерти в тази област.

Сред основните лектори на конференцията ще бъдат представители на Върховния административен съд, Административните съдилища, Върховна административна прокуратура, Висшия адвокатски съвет, Министерство на финансите Дирекция “Данъчна политика”, НАП, ИДЕС, Сдружение на счетоводителите в България, преподаватели във ВУЗФ.

Регистрацията за участие във форума се извършва до 15 ноември 2018 г. чрез попълване на регистрационната форма на адрес:  https://vuzflab.eu/registration/

Таксата за правоучастие е в размер на 40 лв.

Предварителна програма на конференцията можете да видите ТУК. Повече информация за събитието можете да откриете на https://vuzflab.eu

За контакти и допълнителна информация: доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ, тел. 0898 571922, е-mail: lubka_tzenova@abv.bg и Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора на ВУЗФ, тел. 0884 591822, е-mail: mshileva@vuzf.bg

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ