Новини

Новини
ВУЗФ подготвя търговците на бъдещето - с новата магистърска програма „Системи и умения за продажби, коучинг и мотивация на търговци“
21 8 18

ВУЗФ подготвя търговците на бъдещето - с новата магистърска програма „Системи и умения за продажби, коучинг и мотивация на търговци“

Новата магистърска програма на ВУЗФ се открива съвместно с лондонската компания SBR Consulting

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) откриват нова магистърска програма, с която да подготви студентите да се справят успешно с предизвикателствата пред все по-бързо променящата се търговия и продажби в световен мащаб. Новата програма „Системи и умения за продажби, коучинг и мотивация на търговци“ ще обърне внимание както върху традиционните методи за продажба, така  и върху тенденциите в световен мащаб. Тя се реализира съвместно с лондонската компания SBR Consulting и в нея ще преподават както утвърдени преподаватели от ВУЗФ, така и експерти от английската организация. Програмата ще дадем възможност на много студенти да учат продажби на високо ниво в университет за първи път в България.

Заедно с дисциплини като онлайн продажба и маркетинг, консултативно продаване Business-to-business (B2B), директни продажби на крайни клиенти – B2C, и поведенчески финанси, студентите в новата магистърска програма във ВУЗФ ще изучават още предмети, с които да изградят незаменими умения за презентиране и убеждаване, които ключови при изграждането на търговски взаимоотношения.
Дисциплините „Преговори и развитие на ключови клиенти“, „Говорене пред публика и презентиране с увереност“, „Пазарна стратегия, методология и процес на продаване“ и „Коучинг, управление и развитие на търговски екипи“ са част от учебната програма на новата магистърска програма във ВУЗФ. Тя вече е открита за кандидастване. В нея могат да кандидатстват лица с успех не по-нисък от "добър", от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”
След като апликират кандидатурата си, кандидатите ще трябва да преминат през индивидуално интервю, за което ще бъдат поканени. 

Всичко за програмата може да намерите на сайта: https://sbrconsulting.com

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ