Новини

Новини
Конкурс за академична длъжност "професор"
20 8 18

Конкурс за академична длъжност "професор"

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научното направление Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск) – един, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

ДВ, бр.68/17.08.2018 г.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ