Новини

Новини

Специални допълнителни отстъпки за служители на компании – партньори на ВУЗФ за съвместните програми в степен „магистър” между University of Sheffield, Великобритания/ City College, Солун и ВУЗФ.

За повече информация:

 Дирекция Учебна дейност, международни програми:

                           

                              + 359 2 40 15 801

                             + 359 2 40 15 833

                                rkovacheva@vuzf.bg

                             masenova@vuzf.bg