Новини

Новини
ВУЗФ иска да промени пазара на научно-приложни изследвания
27 6 18

ВУЗФ иска да промени пазара на научно-приложни изследвания

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява официалното откриване на Лаборатория за научно-приложни изследвания (ЛНПИ).

Целта на този проект е един университет агресивно да влезе на пазара на идеи за развитие на обществото и на корпоративния консултантски пазар.

ВУЗФ иска да демонстрира високия си научно-приложен потенциал.

Конкретните цели на ЛНПИ са:

- Да се активира връзката между научно-приложните изследвания и корпоративния пазар и участието на студенти и докторанти в тези изследвания;
- Да осигурява трансфер и обмен на знания от международния научно-технически пазар с цел възобновяване на региона в областта на социалното и икономическото развитие;
- Да осигурява допълнителни възможности за научни изследвания за екипи и изследователи от България и Европа;
- Да насърчава участието в научни изследвания и проекти, финансирани от ЕС, както и от местни или международни донорски организации;
- Да генерира научен и бизнес принос по теми от значим социален и икономически интерес и да служи като интелектуален резервоар за иновативни идеи.

Начело на Лабораторията застава доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Ръководители на научно-приложните направления са:
• доц. д-р Виржиния Желязкова - „Финанси“
• доц. д-р Юлия Добрева - „Икономика“
• доц. д-р Даниела Илиева-Колева - „Маркетинг и бизнес мениджмънт“
• проф. д-р Румен Трифонов - „Информационни технологии“

В екипа на Лабораторията участват ключови експерти от академичния състав на ВУЗФ, съчетаващи управление на бизнес и научно-приложна кариера.

За повече информация, посетете сайта на Лабораторията: https://vuzflab.eu/

За контакти:
Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора
тел.: +359 884 591 822, e-mail:  mshileva@vuzf.bg

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ