Новини

Новини

Уникални възможности за получаване на стипендии по съвместните програми в степен „магистър” между University of Sheffield, Великобритания/ City College, Солун и ВУЗФ.

За повече информация:

Дирекция Учебна дейност, международни програми:

 

+ 359 2 40 15 801

+ 359 2 40 15 833

rkovacheva@vuzf.bg

masenova@vuzf.bg