Новини

Новини
ВУЗФ организира международна конференция за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС
30 3 18

ВУЗФ организира международна конференция за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) - регламент, ефекти и проблеми“ съвместно с  Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и в партньорство с Investor.bg.
Форумът ще се проведе на 30 май 2018 г. в НДК и в него ще участват над 140 делегати от България и Европа.
Конференцията се осъществява с институционалната подкрепа на заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Валери Симеонов, на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание, Националния осигурителен институт, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Във форума ще вземат участие още представители на Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за финансов надзор, Европейската асоциация на пенсионните дружества, Европейската застрахователна федерация, Европейската асоциация за управление на фондове и активи, Европейската актюерска асоциация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, други специализирани органи и организации, пазарни участници, представители на научните среди, експерти в областта на капиталовите пенсии и капиталовите пазари.
Конференцията ще бъде открита от председателя на  Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA) Габриел Бернардино. Програмно изказване ще направи Натали Берже, директор на отдел „Застраховане и пенсии“ в Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия. Сред останалите основни лектори и панелисти са София ин’т Велд, член на Европейския парламент (EП), докладчик за ОЕПЛПО в Комисията по икономически и парични въпроси към ЕП, която ще направи видео обръщение и ще се включи на живо от Брюксел и  Джъстин Рей, заместник-ръководител на отдел “Политики”, EIOPA.
Конференцията ще обсъди аспектите на предстоящото въвеждане на единен продукт за лично капиталово пенсионно осигуряване в Европейския съюз (ЕС), които ще бъдат изпълнявани с регламент на ЕС.
Програмата на форума включва два панела:
  1. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване – същност на продукта,  юридически аспекти, времева рамка, консенсусни характеристики, отворени въпроси, очаквания за реакция на страните членки на регламента, проблеми.
 2. Пазарни ефекти от въвеждането на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване  – целеви ефекти, мнения на експерти, становища на пазарни участници, очаквано влияние на продукта върху пазара на капиталово пенсионно осигуряване, доставчици на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване, продуктов паспорт, извършване на дейност на регистриран доставчик от една държава членка в друга/и държави членки, проблеми.

Подробна информация за конференцията може да бъде намерена на сайта на събитието: http://pepp.vuzf.bg/.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ