Новини

Новини

Центърът за продължаващо и професионално обучение към ВУЗФ стратира курсове за подготовка за изпит пред КФН за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант и брокер.

Курсовете имат за цел да подготвят кандидатите, желаещи да се явят на изпитите пред КФН за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант и брокер. Учебните планове са съобразени с Тематичния конспект за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант и брокер, одобрен от КФН. Повече информация можете да намерите тук.