Новини

Новини

Девета национална конференция на тема: „Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването”

Управителният съвет на Фондация „Проф.д-р В.Гаврийски” има удоволствието да покани Вас и Ваши представители на традиционната Девета национална конференция на тема  „Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването”. Съорганизатори на конференцията са:
1. Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
2. Висше училище по застраховане и финанси - София
3. Комисия за финансов надзор
4. Национален осигурителен институт
5. Асоциация на българските застрахователи
6. Асоциация на застрахователните брокери в България
7. Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
8. Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване
9. Вестник “Застраховател прес”

Конференцията ще се проведе на 7 – 8 октомври 2010 г. в гр. Свищов, Учебен корпус „Юг” на Стопанска академия Д. А .Ценов”.
Тя се посвещава на 100-годишнината от рождението на основателя на осигурителната наука и на академичното обучение по социално дело
в България проф. д-р Иван Кацаров.
Конференцията се провежда под патронажа на главния изпълнителен директор на „Дженерали България Холдинг” ЕАД г-н Борис Чухран, който ще представи основния пленарен доклад по темата. Поканени за участие в дискусията са представители на институциите съорганизатори, академични преподаватели от университети в България, Русия, Сърбия, Македония и Гърция.  Срок за изпращане на заявките за участие – 10 септември 2010 г. Адрес за изпращане на заявките и докладите: 1504 София, ул. “Е. Йосиф” №80, Фондация „Проф.д-р В.Гаврийски” тел./факс:846 72 54
Представяне на програмата на пленарното и секционните заседания – в деня на конференцията.
Откриване на конференцията – 14.00 часа на 7 октомври /четвъртък/ 2010 г.
Допълнителна информация за конференцията можете да получите на сайта: www.gavriiski.com