Новини

Новини

На 21 юни 2010 г. Университетът по застраховане и финанси подписа договор с Steinbeis Center of Management and Technology, Берлин (SCMT) за съвместна програма по „Бизнес инженерство” (MBE).

Иновативната магистратура създава възможност за изграждане на партньорство между бизнеса и науката, като в изготвянето на учебните програми се ползват реални, актуални бизнес казуси и проблеми, на които се търси решение по време на обучението на студентите. Програмата MBE е базирана на система за обучение от три семестъра и защита на дипломна работа, като в края на обучението се придобива диплома от Университета Steinbeis Берлин. Продължителността на програмата е две години, а мястото на обучение е Университетът по застраховане и финанси, БАН и 10- дневно семинарно обучение в Залцбург, Австрия. Партньори по програмата са Университетът по застраховане и финанси, Steinbeis Center of Management and Technology, Берлин (SCMT), ГИС- Трансфер център и БАН.