Новини

Новини

Информационен ден за съвместните програми с Sheffield University

Уважаеми студенти,

Всички желаещи да получат повече информация за съвместните програми между ВУЗФ и Sheffield University могат да заповядат на 23 юни 2010г. от 12  до 14 ч. или от 16 до 18 ч. в зала 202   в сградата на ВУЗФ. В рамките на информационния ден д-р Петмезас Мегаклис, заместник-ректор на City College, международния факултет на Sheffield University ще отговори на всички въпроси и ще даде насоки на кандидатите по програмите. Моля потвърдетте на e-mail адрес:marketing@vuzf.bg  или на телефон :02/4015833;02/4015812;02/4015811.