Новини

Новини

СРЕЩА ЗА ПРЕДДИПЛОМНИТЕ СТАЖОВЕ

 Уважаеми четвъртокурсници,

 Центърът за кариерно развитие кани студентите, заявили желание да участват в преддипломния стаж, организиран от ВУЗФ на информационна среща-обучение, както следва:

 

Специалност „Застраховане и осигуряване” - 14.05.2010 г. (петък) от 10:00 часа, зала 401;
Специалност „Финанси” - 14.05.2010 г. (петък) от 14:00 часа, зала 401;
Специалност „Счетоводство и контрол” - 18.05.2010 г. (вторник) от 10:00 часа, зала 401;

 За да участвате в срещата е необходимо да подготвите автобиография (в европейски формат), която да ни предоставите в деня на обучението.

За допълнителна информация:
тел. 02/ 40 15 805 или 40 15 807