Новини

Новини

Нова книга на доц.д-р Огнян Симеонов излезе от печат

Издателството на ВУЗФ издаде тази седмица новата монография на доц.д-р Огнян Симеонов "Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол".