Новини

Новини

ВУЗФ студенти седнаха на стола на проф. Валери Димитров

  Трима студенти станаха за един ден председатели на Сметната палата. Това сe случи по време на посещение на четвъртокурсници редовно и задочно обучение от специалността „Счетоводство и контрол” от Висшето училище по застраховане и финанси във върховната одитна институция. На председателския стол седнаха студентите Малвина Митева, Савина Спасова и Георги Малинов. Други техни колеги се превъплътиха в ролите на членове на Сметната палата, директори на териториалните поделения и одитори.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров запозна студентите със структурата на Сметната палата и  технологията на извършване на одитите. Одитната ни дейност е много натоварена, сериозни усилия ни коства да обхванем целия публичен сектор, обясни проф. Димитров. Над 10 хиляди са разпоредителите с бюджетни средства в България, уточни той.

Студентите научиха също, че българската Сметна палата сама определя одитната си програма и само парламентът има право да й възлага до 5 одита годишно, както и че институцията работи в тясна връзка с Народното събрание. Проф. Димитров подчерта,  че в програмата за тази година приоритет са одитите на средства от европейски фондове и програми и ще бъдат извършени над 30 такива одита. Председателят на Сметната палата обясни и механизмите на подготовка на докладите, приемането им на заседания и последващия контрол за изпълнение на препоръките, дадени на одитираните обекти.

Доц. Георги Николов, ръководител на Съвета на специалността „Счетоводство и контрол” и бивш председател на Сметната палата, разказа на студентите си любопитни моменти от създаването на институцията по време на неговия мандат.

Студентите разгледаха сградата на Сметната палата и архивния кът, посветен на историята на институцията.