Новини

Новини
Български университет получи Британска акредитация
14 5 13

Български университет получи Британска акредитация

ВУЗФ  e първото акредитирано висше училище в България от Британската Акредитационна Комисия. Висшето училище по застраховане и финанси получи своята  международна акредитация през май 2013 за независимо продължаващо и висше образование.
В официалният доклад на ВАС се споменава:
„... по време на инспекцията се отчитат цялостно отлично представяне във всички области – управление на качеството, администрация и преподаватели, учебен процес, обслужване на студентите и материална база. Университетът е  изградил отлични работни практики, избягва се твърдото разграничение между административния  и  академичен  състав, всички служители са целеустремени.  Високо квалифицирани преподаватели с богат практически опит. ВУЗФ е  сред институциите, които предоставят независимо висше образование от най-високо ниво."
В официалния доклад на BAC се посочват следните силни страни на ВУЗФ:
1. Силен ръководен екип и отлични работни практики
2. Високо ниво на преподаване и уважаван академичен екип
3. Добре квалифицирани, мотивирани преподаватели и административен екип, чиито усилия са оценени от студентите
4. Студентите  са топло настроени към институцията, те не се страхуват да изразят мнение, и  се чувстват като част от семейството на ВУЗФ
5. Отлични услуги за кариерното ориентиране и развитие на студентите,  с чудесни резултати, добри  системи за обратна връзка от студентите към  преподаватели
6. Комбинация от  знания и практически умения, силни връзки с индустрията и множество международни контакти
7. Отлични  ИТ съоръжения и материална база


The British Accreditation Council (BAC) е независима институция, която има ролята на национална агенция за акредитация на независимото продължаващо и висше образование. Сред организациите, акредитирани от ВАС, са:
• The Quality Assurance Agency (QAA)
• The Council of Validating Universities (CVU)
• Universities UK (formerly CVCP)
• The Standing Conference of Principals (SCOP)
• The British Council.