Новини

Новини
Глобализация + Любознателност = Креативност
24 4 13

Глобализация + Любознателност = Креативност

Индийският проф. Судханшу Рай гостува в София в началото на м.април. Неговата визита се осъществи в рамките на курс по "Публични политики и бизнес среда", ръководен от доц. д-р Евгени Евгениев съвместно с х.пр. Павел Иванов, към магистърската програма на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където на 6 април се проведе и една от лекциите на проф. Рай.

ВУЗФ е първото висше училище в България, специализирано в областта на финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга. Един от основните му приоритети, в политиката за развитие, е осъществяването на сътрудничество с чуждетсранни университети и предоставянето на иновативни методи на обучение. Благодарение на това, на 4 април в Betahaus, проф. Рай проведе дискусия с млади предприемачи от българската иновативна екосистема.
По време на визитата си, преподавателят от Copenhagen Business School, обясни значенията и разликите между  методите “Колаборация” (съвместната работа) и “Ко-креативност”, които са основа в идеологията, която проф. Рай изповядва. Ако се уповаваме на тези принципи, споделя проф. Рай, ще спомогнем за генерирането на растеж в иновациите. Българският контекст беше в основта на дискусията, като професорът добави и примери от Индия, Бразилия, Китай и САЩ. Към индийският професор, бяха отправени много въпроси, свързани с особеностите на българския пазар, където иновациите, традиционно, не заемат приоритетна позиция. Той отговори на всички с усмивка и ентусиазъм, концентрирайки се върху философията и начина на мислене, които провокират успеха.

Проф. Рай обясни на аудиторията си, че разковничето в икономиката на иновациите се крие в новата институционална логика и в управлението на знанието. Според него, важен елемент в прогресивното ни развитие е правилното боравене с информацията, до която всеки един от нас днес има достъп. Благодарение на съвременните технологии и базата от данни, с които може да боравим и личният ни опит, сме способни да достигнем до различни нива на развитие. Ако управляваме правилно знанието, то ще допринася за всяка наша крачка напред. Ето защо, трябва да търсим най-добрият начин за осъществяване на всяко ново начинание.

 “Иновация е да използваш въображението, креативността и интелекта си, за да намериш най-рационалното решение. Създаването на максимално полезен продукт, с минимални ресурси – това е иновацията. Не просто сътрудничество, а екипна инициативност и работа, независимо от обстоятелствата. Да намериш гуруто в себе си и да заразиш околните с предприемчивия си дух”, обяснява проф. Рай.

С внимание и интерес, професорът изслуша всяка лична бизнес история на дискусионната маса и даде ценни съвети на младите предприемачи. По време на срещата, той сподели с тях личния си опит и историята на собственото си израстване. Разказа за един от големите проекти по които е работил – създаването на най-достъпното возило в света Tata Nano на Tata Group, чийто собственик е Jaguar и Land Rover. Проектът обединява два от най-видимите аспекти на Tata Nano - истинска иновация и фантастично забавление. Професорът разкри пред аудиторията си как е развит потенциала и кои са добрите техники за  затвърждаване на нов бранд.

 Професорът обясни на младите си слушатели, че въпреки състоянието на българската икономика, в нея също има място за иновации, за интеграцията на които те трябва да се борят. Самите иновации, проф. Рай определи като потребности, осъзнати от обществото. За това и в основата на иновативното развитие, според него, стои образованието, мисленето извън рамката, познаването на технологиите и комуникациите.

Източник: CFO