Новини

Новини

Участие на ВУЗФ в клуба за устойчив бизнес Green Business Network

Министърът на околната среда и водите, г-н Юлиян Попов откри втората среща на клуба за
устойчив бизнес, Green Business Network, която се проведе на 11.04.2013 в зелената сграда на
годината, Sofia Airport Center.
Клубът Green Business Netwrok е основан от професионалната мрежа Cleantech Bulgaria. Целта на
клуба е да създаде мрежа от водещи компании, държавни органи и неправителствени
организации, които да работят съвместно за дългосрочното "зелено" развитие на страната.
Във втората среща на клуба взеха участие 25 представители на висшия мениджмънт на някои от
големите компании в България, представители на посолства и неправителствения сектор,
ангажирани с устойчивите политики.
Министър Попов очерта основните приоритети за развитие пред българската икономика. Наред с
енергийната независимост и големия потенциал за оползотворяване на алтернативните
енергийни ресурси, Министърът посочи зелената заетост като основен приоритет. Г-н Попов
сподели, че всяко работно место е потенциално „зелено“. В бъдеще всяка работна позиция ще
трябва да интегрира умения и отношение към опазване на ресурсите и екологичния отпечатък на
фирмите. За да се случи тази трансформация, обаче, е необходима промяна в нагласата на
хората, правителството и бизнеса, което изисква залагане на силен акцент върху устойчивостта
още от средното образование.
Министър Попов прикани присъстващите представители на бизнеса да бъдат по-настоятелни и
про-активни в комуникацията си с правителството, и изрази готовността си за подкрепа за
развитието на устойчиви бизнес практики.
Н. П посланикът на Норвегия в България, г-жа Викьор представи на гостите политиката на
Норвегия като един от глобалните лидери в зелената икономика . Г-жа Викьор също запозна
участниците в бизнес закуската с възможностите за бизнес партньорство за зелени иновации в
България, които Норвегия финансира чрез фонда „Иновация Норвегия”. В заключение, посланикът
подчерта, че ключът към успешна зелена икономика е в постоянството, ефективната регулация,
секторната интеграция и дългосрочното сътрудничество.
Вдъхновяващ пример за успешни практики за зелени работни места и устойчивост, бяха
представени от изпълнителния директор на DHL за България, г-жа Казакова. Като фирма със
сериозен отпечатък върху околната среда в глобален мащаб, DHL се старае да въвлича
служителите си в многобройни практики и инициативи за отговорно отношение към ресурсите и
околната среда. Г-жа Казакова сподели, че служителите на компанията в България проявяват
инициативност и са ориентирани към промяната. Според нея, компаниите трябва да полагат
усилия да информират всички служители за зелената си ориентация и да поддържат тяхната
инициативност.
В заключение на срещата, г-жа Смилкова, вицепрезидент на Висшия университет по застраховане
и финанси представи мотивите, поради които ВУЗФ поставя силен акцент върху обучението за
професии и умения за мениджмънт на енергийната ефективност, устойчивото развитие, Практики
за корпоративна социална отговорност и предприемачество. Тя сподели мнението си, че кризата
не е в липсата на работни места и възможности за реализация, а в уменията на хората да
прилагат научените знания и развиват компетенциите си.

Снимки от събитието можете да видите тук.