Новини

Новини
7 ключови умения, които трябва да усъвършенствате, за да се превърнете от МЕНИДЖЪР във вдъхновяващ ЛИДЕР
10 4 13

7 ключови умения, които трябва да усъвършенствате, за да се превърнете от МЕНИДЖЪР във вдъхновяващ ЛИДЕР

Лидерите не се раждат, те се създават!
Мениджърите се назначават. Но високата позиция не прави даден човек лидер!
Лидери са тези, които хората инстинктивно и по собствено желание следват и искат да работят с тях. Следователно, за да бъде ефективен в личностен и организационен план, мениджърът  трябва да се превърне в лидер!

Да се научиш на лидерство изисква време и усилия, както и грешки. Дори тези, които по рождение притежават лидерски заложби се нуждаят от добра шлифовка, за да развият и усъвършенстват лидерските си качества и да ги използват ефективно. Чрез обучение, трупане на опит и личностно развитие, мениджърите могат да се превърнат във вдъхновяващи лидери, а по този начин и в безценен актив за бизнеса. Процесът на трансформация на мениджъра в лидер отнема време, но резултатите си заслужават усилията!

Мениджърът-лидер трябва да притежава широк спектър от умения, за да може успешно да ръководи, развива и мотивира екипа си; да интегрира нови дейности; да гарантира, че тези дейности са съобразени с нуждите на екипа и стратегическите цели на бизнеса и т. н. Сред набора от необходими лидерски умения, специалистите открояват 7 ключови умения, които всеки мениджър трябва непрекъснато да усъвършенства, за да превърне ръководната си позиция в призвание.

Прочетете повече тук.