Новини

Новини

„Защита на потребителите на финансови услуги в България”

Семинар на тема „Защита на потребителите на финансови услуги в България” бе проведен във ВУЗФ на 18 декември, 2012 г. със специалното участие на ключови експерти от Световната банка.
Стабилизирането на финансовите пазари се превърна в приоритет, а реформата във финансовия сектор стана основен инструмент за постигането й след глобалната финансова криза от 2008 г. Държавите обаче все повече започват да обръщат внимание не само на краткосрочните мерки, но също така насочват политиките си към средносрочни и дългосрочни мерки чрез подобряване на регулаторната реформа във финансовата сфера. В развитите страни, такива регулаторни реформи включват развитие на пруденциална финансова регулация и подобряване на финансовия надзор. Всъщност, това се видя и на регионално ниво, предвид скорошните промени в рамките на Европейския съюз. В развиващите се страни и нововъзникващите пазарни икономики, тези мерки в голяма степен са също важни, но те трябва да се допълват и от мерки за повишаване степента на финансова компетентност на населението и подобряване на системата на защита на потребителите на финансови услуги.
Защита на потребителите на финансови услуги е задължителна дисциплина за студенти-магистри във ВУЗФ от академичната 2012/2013 година. Ръководената от доц.д-р Евгени Евгениев нова дисциплина всъщност е уникална за България и не само. Над 120 студента от ВУЗФ (задочно и дистанционно обучение) вече получиха знания директно от източника, защото освен доц. д-р Евгени Евгениев, в дизайна и преподаването на дисциплината бяха включени водещи финансови експерти.
Студентите от дисциплината имаха възможност за изява чрез презентация по темата по време на семинара, който привлече в аудиторията не само студенти и преподаватели, но също така и представители на частния финансов сектор, както и на регулаторите и други агенции, които имат отношение към защита на потребителите на финансови услуги. Освен това, модератори на събитието бяха г-жа Ралица Агайн-Гури и д-р Даниела Бобева, а включване чрез видео връзка направиха ключови експерти от Световна банка. Г-н Хуан Карлос Изагире говори за глобалните практики в регулирането, г-н Томас Пруза дискутира добрите практики в дизайна и изпълнението на реформи, докато Сю Ратлидж говори за бъдещето на политиките и реформата в областта на защита на потребителите на финансови услуги. Доц. Евгени Евгениев откри семинара с лекция относно нуждата от включването на дисциплината „Защита на потребителите на финансови услуги“ в университетската учебна програма.

Биографии на лекторите и модераторите може да се намери тук

Дневен ред на събитието ще намерите тук

Презентации от събитието:

Евгени Евгениев, тук
Томас Пруза, тук
Хуан Карлос, тук

Банки (студенти)
Застраховане (студенти)
Кредитен рейтинг (студенти)
Комисия за защита на потребителите (студенти)