Новини

Новини
Студентско-академична делегация от Украйна
8 1 13

Студентско-академична делегация от Украйна


От 6 до 12 януари 2013 г. в изпълнение на договор за сътрудничество в областта на учебно-преподавателската и научно-изследователска работа  между ВУЗФ и Държавен университет – Суми, Украйна, беше осъществена визита във Висшето училище на първата група представители на украинския университет. Гостите - доцент,  2-ма докторанти и 2-ма студенти от  специалности Финанси и Маркетинг, се  запознаха с базата, структурата и академичния процес във ВУЗФ, проведоха официални срещи с ректора и зам.-ректора по учебната дейност,  включиха  се в лекционни курсове на специалност Финансов маркетинг (английски език). Те участваха в дискусия по въпросите на мобилността и възможностите за сътрудничеството с университети от страни-членки на  ЕС, запознаха се с нашия опит в областта на работата ни по европейски проекти и съвместното обучение с Шефилдския университет.
Украинската група посети с учебна цел Пенсионно-осигурително дружество АЛИАНЦ, където бяха запознати със структурата и основната дейност на дружеството. Групата се запозна с българското културно-историческо наследство и паметници на София, Пловдив, Благоевград и Рилския манастир. 
В края на визитата проф. Христосков връчи на групата сертификати и сувенири. Ръководителят й, доц. Константин Иляшенко, изрази благодарност като подчерта, че се поставя началото на ползотворно сътрудничество между двата университета.